Nieuws

Nieuw: Commissie Loods

In de brainstormsessies met leden is in juli en september 2019 naar voren gekomen dat de loods in Almere als ontmoetingsplaats niet heel geschikt is. Er is vraag naar een betere verblijfsruimte. Verder is geconstateerd dat de loods nagenoeg vol is door het toegenomen aantal boten en trailers.
Er zijn allerlei ideeën geuit zoals het inrichten van een clubkamer in de loods, een overdekte stalling voor trailers naast de loods, het uitbreiden van de bestaande loods en het plaatsen van een nieuwe naast de bestaande loods.
Voor het bestuur van HZS is dit aanleiding geweest om een Commissie Loods in te stellen. Die heeft het verzoek gekregen om een goed onderbouwd en financieel haalbaar plan te ontwikkelen voor aanpassing / uitbreiding van de loods / aanvullende nieuwbouw, dat aan de ledenvergadering van HZS kan worden voorgelegd.

Whatsappgroep

Alle geplande tochten vervallen. Vanuit de loods kan je wel op de Noorderplas en het Weerwater varen en andere kleine tochten maken. Dat kan ook in kleine groepen. Om dat makkelijk te maken, starten we een whatsappgroep, bedoeld voor aankondigingen en het eerste contact. Geen verdere afspraken of smalltalk, dat moet je 1-op-1 doen. 
Meld je voor de appgroep door je mobiele nummer te mailen aan secretaris@zeilwherry.nl.
Je kan ook je eigen boot met trailer uit de loods halen en tochten vanuit huis maken, met je gezin, want dat mag.

Coronaprotocol

Zoals iedere vereniging heeft ook HZS aan de gemeente een coronaprotocol moeten voorleggen. Het is door de gemeente goedgekeurd. Lees dat protocol goed, er staan nogal wat beperkende regels in.
In het protocol staan ook schoonmaakregels. Die zijn in de loods duidelijk aangegeven en er is schoonmaakmateriaal. Neem als het even kan je eigen handschoenen en mondkapjes mee.

Algemene Vergadering

De AV moet volgens de statuten uiterlijk op 1 juli stemmen over het financiële verslag van 2019, over de begroting voor dit jaar en over de bestuurssamenstelling. In plaats van de geplande vergadering van 28 maart bij Hemus wordt het een videovergadering. Die is op donderdag 25 juni van 20 tot 21 uur. Nader bericht volgt.

Weer naar buiten/binnen

Er wordt door het bestuur gewerkt aan een protocol voor bezoek aan de loods in Almere. Dat protocol wordt aan de gemeente Almere voorgelegd en na goedkeuring via nieuwsbrief, website en social media aan de leden bekend gemaakt. Met het protocol worden regels betreffende hygiëne en de aantallen bezoekers gereguleerd. Bezoek moet o.a. tevoren worden gemeld.

Cookies, u weet wel. Zo weinig mogelijk. Akkoord?