Het Zeilend Scheehout

Het Zeilend Scheehout, opgericht op 11 september 1990, is aangesloten bij de Federatie Varend Erfgoed Nederland en bij de Koninklijke Nederlandsche Roeibond.

Doel van de vereniging:

het bevorderen van het behoud en gebruik van overnaadse roeiboten door:

  • het vergaren van kennis, materialen, gereedschappen en ruimte
  • het verwerven en in standhouden van een vloot zeilwherry’s
  • het verwerven en instandhouden van (historische) documentatie van de zeilwherry
  • het deelnemen aan roei- en zeiltoertochten en -wedstrijden
  • het opleiden van iedereen die betrokken is en wil zijn bij het onderhoud van de zeilwherry’s
  • het werven van leden en begunstigers die de zeilwherry in stand willen houden
  • het verwerven van fondsen voor instandhouding van de zeilwherry
  • het beschikbaar stellen van ruimte voor onderdak en onderhoud