Botenbouwers

Van een aantal botenbouwers is uitgebreidere informatie opgenomen. Deze lijst wordt voortdurend uitgebreid.

Engeland


Nederland


elders


Heeft u informatie over historische botenbouwers, dan stellen we het erg op prijs als u die met ons wilt delen. Zo kunnen we deze website completer maken. Graag een bericht naar Koos Termorshuizen, webmaster@zeilwherry.nl.


Cookies, u weet wel. Zo weinig mogelijk. Akkoord?