Algemene Vergadering

De AV moet volgens de statuten uiterlijk op 1 juli stemmen over het financiële verslag van 2019, over de begroting voor dit jaar en over de bestuurssamenstelling. In plaats van de geplande vergadering van 28 maart bij Hemus wordt het een videovergadering. Die is op donderdag 25 juni van 20 tot 21 uur. Nader bericht volgt.